top of page

LarwiN Music Video

 

WIj maken video's van Concerten en plaatsen dit op DVD -YouTube - FaceBook.

Wij doen dit met 2 Profesionele Camera's Canon XA 10.

Deze Camera bezit over profesioneel geluid vanwege zijn XLR aansluitingen.

Opnames met meerdere Camera's is ook mogelijk.

Wilt U een Concert opgenomen hebben neem contact met ons op.

We make videos of concerts and places it on DVD -YouTube - Facebook.

We do this with 2 Profesional Cameras Canon XA 10.

The camera holds on professionally sound because of its XLR connectors.

Recordings with multiple cameras is also possible.

Here you find us onYouTube Channel

Larwin Music Video

for full concert

Here you find my CD / DVD collection

Bert's CD / DVD collection

bottom of page